יזמות

מחקר שוק – כן או לא?

המאמר פרי עטה של ליטל שמר חיים (MBA), מומחית בתחום המחקר השיווקי.

מחקרי שוק מספקים מידע התומך בקבלת החלטות אסטרטגיות וטקטיות בתחום השיווק. באמצעותם ניתן להבין את הסביבה העסקית והשיווקית, להעריך יתרונות תחרותיים, לזהות איומים והזדמנויות, למדוד ביצועים ועמידה ביעדים, ולפתח בהתאם תוכניות פעולה בנוגע למוצר, לפרסום, לערוצי ההפצה ולתמחור.

במצבים רבים מחקרי השוק מהווים אמצעי יעיל מאד להפקת מידע תומך החלטות. אך האם יש לבצע מחקרי שוק לצורך כל קבלת החלטה? התשובה היא: לא. קיימים מצבים שבהם דווקא אין צורך לבצע מחקרי שוק. כדי להחליט אם לבצע או לא לבצע מחקרי שוק, כדאי לבחון חמש שאלות:

  1. האם המחקר רלוונטי להחלטה השיווקית שיש לקבל?

סביר להניח כי לא תבצע מחקר שוק רק כדי לספק את סקרנותך האינטלקטואלית. אך חשוב גם שלא תתפתה לערוך מחקר שוק רק כדי לבדוק את איכות ההחלטות שקיבלת בעבר. עליך לבחור במחקר שוק שהנו רלוונטי לשאלות העומדות על הפרק בתכנון האסטרטגי שלך היום. מחקר השוק צריך לספק את המידע שדרוש לך כעת, בהתאם לסוג ההחלטות שעליך לקבל, ובהתאם לנסיבות שעמן עליך להתמודד.

  1. האם קיים מידע זמין שיכול לשמש בתהליך קבלת ההחלטות?

לעתים תוכל למצוא מידע רב ערך להחלטה שעליך לקבל בתוך הארגון שלך. מידע כזה עשוי להימצא בצורות שונות, כגון מחקרי שוק שבוצעו לאחרונה עבור מטרות אחרות, ואפילו ניסיון ניהולי או מקצועי שקיים בארגון, שיכול לסייע לקבלת ההחלטות. כדי להימנע מבזבוז משאבים מיותרים, וודא תחילה כי המידע הדרוש לך אינו קיים כבר ברשות הארגון.

  1. מהם אילוצי הזמן שעמם יש להתמודד?

עריכת מחקר שוק כרוכה באילוצי זמן שונים. למשל, הזמן הכרוך באיסוף הנתונים בשטח או בקידוד הנתונים ועיבודם. עליך להבטיח כי מחקר השוק יבוצע בתזמון כזה שניתן יהיה לעשות בו שימוש לצורך קבלת ההחלטות. למשל, אם החברה מתכננת להשיק מוצר בעונת הקיץ, החלטות שונות המבוססות על מחקר, כגון עיצוב אריזה או תמחור, חייבות להתקבל חודשים לפני כן, ועל כן יש חשיבות רבה למועד עריכת מחקר השוק.

  1. מהם המשאבים הזמינים לצורך ביצוע המחקר?

לביצוע מחקר שוק נדרשים משאבים כספיים. תקציב מועט יכול להוביל לביצוע מחקר שוק לא מספק או לא מתאים. הוא עלול להוביל לבחירת מדגם קטן מדי או לא מייצג, ולביצוע מחקר לא מקיף דיו ולא ממצה את הנושא הנבדק. במידע שיתקבל כתוצאה מכך עלולים להיות אי דיוקים שעלולים לגרום להטיית ההחלטות המתקבלות. מגבלות תקציב עלולות להוביל גם לבחירה בגורם לא מיומן לביצוע המחקר. קיימת חשיבות רבה בבחירת גורם מקצועי, מנוסה ומיומן שביכולתו להתאים את המתודולוגיה המחקרית לסוג המידע הנדרש, ולהפיק מן הנתונים המתקבלים מסקנות והמלצות ברות יישום.

  1. מהו יחס עלות / תועלת בביצוע מחקר שוק?

חשוב להעריך מראש מהו ערכו של המידע המופק במסגרת מחקר השוק. ההחלטה לרכוש מידע נוסף תומך החלטות, באמצעות מחקר שוק, תלויה באופן ישיר בתפיסת איכות המידע והערך שלו לעומת העלויות והזמן הנדרש לביצוע מחקר השוק.

לסיכום, הבחירה בעריכת מחקר שוק אפקטיבית כאשר המחקר רלוונטי לתהליך קבלת ההחלטות המתקיים בארגון, המידע המופק במחקר אינו קיים כבר ברשות הארגון, לוחות הזמנים לביצוע המחקר מתאימים לתכנון האסטרטגי של הארגון, המשאבים המושקעים מתאימים למאפייני המחקר וערך התפוקות של המחקר הולם את הקצאת המשאבים.