יזמות

"פטנט להצלחה"- פטנטים, רעיונות חדשניים והמצאות שואפים להצלחה עסקית

מדי שנה נמסרים בישראל לרישום כפטנט אלפי רעיונות והמצאות. בשנה האחרונה בלבד, נמסרו כ- 7,000 רעיונות והמצאות, פרי פיתוח הן של חברות והן של אנשים פרטיים רבים.

הבאת רעיון חדשני לאוויר העולם היא הישג נפלא. יוזמי הרעיון מלאי התרגשות, ציפיות ותקווה להמריא עם הרעיון, לפרוח, להצליח ולעשות כסף כמובן.

חשוב לדעת כי רעיון חדשני הוא תנאי הכרחי להצלחה אך הוא לחלוטין אינו תנאי מספיק. בנוסף להגנה על הקניין הרוחני, יש למצות את הפוטנציאל העסקי של הרעיון. להפוך את הפטנט להצלחה עסקית!

המצאות שהן קניינן של חברות גדולות, נהנות מתמיכה וסיוע של מערכות שיווקיות מקצועיות ומיומנות המצויות ממילא בתוך הארגון. כשמדובר בהמצאות של חברות קטנות וממציאים פרטיים, מורגש חוסר בנושא.

בדרך כלל הממציאים מבקשים להגיע בשלב כלשהו למשקיעים פוטנציאליים או לשותפים אסטרטגיים על מנת לרתום אותם ולקדם את ההמצאה לכלל עסק מצליח. המשקיע יבקש לבחון מהו פוטנציאל השוק, מהו היתרון התחרותי של הרעיון, מה הייעוד של השקעתו, מהו ההחזר הצפוי על השקעתו וכדומה.
בדרך כלל יהיה המשקיע מעוניין גם בתוכנית קונקרטית שתבטיח כי הפוטנציאל הגלום ברעיון החדשני ניתן למיצוי ומבטיח רווח אטרקטיבי.

מרכיב מכריע בתקשורת אפקטיבית עם משקיעים ושותפים אסטרטגיים הוא היכולת "לעטוף" את ההמצאה בעטיפה עסקית. להציג נושאים וניתוחים רלוונטיים למשקיע או לחברה בבואם לקבל החלטה, להשתמש בטרמינולוגיה המקובלת בעולם העסקי וכן להשתמש בכלי הצגה מתקדמים ומקצועיים.

גישה מקצועית של הממציא, תגדיל את הסיכויים למצוא משקיע או שותף ולאחר מכן למקסם את הפוטנציאל העסקי של הרעיון.

להלן הצגת השלבים השונים בתהליך ההתקדמות של פטנט לכלל עסק:

א. שלב א´: אבחון ראשוני של הרעיון והכנת מצגת למשקיעים.
ב. שלב ב´: הכנת תוכנית שיווקית.
ג. שלב ג´: יישום תוכנית השיווק עבור הרעיון החדש.

וביתר פירוט:

אבחון ראשוני של הרעיון והכנת מצגת למשקיעים:
על מנת לתת מענה לשאלות שיועלו על ידי המשקיעים או השותפים העסקיים ואשר אין ספק כי גם בעל ההמצאה מעוניין לקבל עליהן מענה, יש לנתח את הרעיון ולערוך מספר בדיקות. יש לאסוף אינפורמציה מבעל ההמצאה, מהשוק, מהצרכנים. נדרשת סריקה של מגוון נושאים ושאלות. בין היתר יש לבחון מהן מטרות עסק המושתת על הרעיון, האם הרעיון אמור להשתלב בעסק קיים או יש להקים עסק חדש, מיהם קהלי המטרה ומה היקפם, מהן נקודות העוצמה והחולשה של הרעיון בהשוואה למתחרים עיקריים, מהן ההזדמנויות של העסק, האם ואיזו תמיכה תקשורתית נדרשת, הערכת מחיר היעד של המוצר החדש, תחזית מכירות ראשונית, דו"ח רווח והפסד ראשוני ועוד.

תוכנית שיווקית:

התוכנית השיווקית הנה תוכנית הכוללת מטרות, אסטרטגיה וכן דרכי פעולה קונקרטיות ומעשיות לניצול הרעיון.
לא אחת נדרש לערוך מחקר שוק על מנת לזהות באופן מדויק ולכמת את הפוטנציאל הראשוני שזוהה בשלב האבחון.
רצוי שהתוכנית תכלול את הנושאים הבאים:

 1. מטרות
 2. הצגת וניתוח השוק
 3. ניתוח התחרות
 4. פרופיל הצרכן כולל אפיון קהלי מטרה, עמדות והתנהגויות של הצרכן
 5. פעילות תקשורתית
 6. תיאור מערך הפצה
 7. תאור המוצרים
 8. ניתוח בעיות והזדמנויות
 9. אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית עבור הרעיון החדש:
  א. אפיון קהל המטרה.
  ב. מיצוב המוצר (POSITIONING).
  ג. מחירים ומדיניות חדירה.
  ד. תוכנית הפצה של המוצר.
  ה. תוכנית תקשורתית של המוצר.
  ו. לוחות זמנים לכניסה לשוק.
 10. תחזית מכירות .
 11. רווח והפסד.

ליווי מקצועי ביישום התוכנית:

זה השלב שבו יש ללוות את השקת הרעיון באופן צמוד בהנחיה, סיוע והשתתפות אקטיבית ביישום ובבקרה.

הליכה במסלול שהותווה, תבטיח מיצוי הפוטנציאל העסקי של הפטנט וההמצאה.

הכתבה הוכנה על ידי חנה שמשי,
חברת Shimshi- Marketing Solutions Ltd
העוסקת בייעוץ שיווקי לבעלי פטנטים והמצאות
במסגרת המודל שפותח על ידה "פטנט להצלחה".
sh-ms@zahav.net.il