פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
תוכניות לחוק שיבהיר את המצב המשפטי בנוגע לפטנטים על תוכנה באירופה
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 18/03/2003 12:11:17

בפני הפרלמנט האירופי הוצגה לאחרונה תוכנית לתיקון הדירקטיבה האירופית בנוגע להגנה פטנטית על תוכנה, כחלק מהמאמצים להביא להרמוניזציה של דיני הפטנטים בעולם.

כיום, קובעת הדירקטיבה כי לא ניתן יהיה לרשום פטנט על מוצר תוכנה. בפועל - במקרים בהם מביא תהליך מבוסס מחשב לפתרון בעיה טכנית באמצעות צעד המצאתי - אישרו בתי משפט באירופה מתן פטנטים.

הכוונה היא לעגן סטטוס קוו זה בדירקטיבה עצמה, ובכך להביא לוודאות גדולה יותר בנוגע לאפשרות לקבל פטנט על מוצרי תוכנה.

הדירקטיבה החדשה תקבע, כאמור, בהתאם להצעה, כי תהליך מחשב לא יהיה פטנטבילי, אך תהליך מבוסס מחשב המביא לפתרון בעיה טכנית באמצעות צעד המצאתי יהיה פטנטבילי.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...