פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
שינויים משמעותיים בדוקטרינת האקוויוולנטים בארה"ב
עורך פטנטים יורם זר, משרד עורכי דין ועורכי פטנטים יחזקאלי זר 26/05/2002 09:17:16

בית המשפט העליון בארה"ב השיב למיליוני פטנטים את ערכם בהופכו את החלטת הערכאה הראשונה בעניין Festo, הנוגעת להיקפן של תביעות, תוך עשיית שימוש בדוקטרינת האקוויוולנטים.

ההלכה המשפטית הנוהגת בארה"ב הינה כי צמצום היקף תביעות פטנט במהלך ההתכתבות עם רשם הפטנטים, עשויה להביא להשתקתו של בעל הפטנט מלטעון במועד מאוחר יותר לחלותו של הפטנט על אותם עניינים אשר צומצמו במסגרת אותן תביעות.

בהחלטה בעניין Festo v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, קבע בית המשפט פה אחד כי השתק זה אינו מונע את יישומה של דוקטרינת האקוויוולנטים מקום בו היא חלה.

דוקטרינת האקוויוולנטים הינה דוקטרינה הקובעת כי הגנת פטנט משתרעת לא רק על פיתוחים הזהים לפטנט הרשום, אלא גם על פיתוחים מקבילים (אקוויוולנטיים).

בית המשפט קבע כי:
"בכך שהממציא משנה את המצאתו, הוא מודה כי הוא סבור שהפטנט איננו משתרע להיקף אשר אותו טען בהתחלה, ולא כי התביעה המתוקנת כה מושלמת שאף אחד לא יכול ליצור אקוויוולנט."

יחד עם זאת, בית המשפט מטיל את נטל ההוכחה לכך שהתיקון בפטנט איננו חוסם תביעה שכזו, על התובע.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...