פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
המכס בבריטניה יסייע לבעלי זכויות יוצרים
אפלפלדר זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 19/11/2003 09:29:11

התקנות בדבר טובין המפרים זכויות קניין רוחני (מכסים) 2003, נכנסו לתוקף לפני כחודש בבריטניה. לפי התקנות החדשות, תהא זכאית כל חברה בריטית לכך שבמכס יבדק האם טובין המוכנסים למדינה מפרים זכויות יוצרים שלה.

עובר לכניסת התקנות החדשות לתוקף, ניתן היה לקבל "שירות" זה מן המכס, אך בעלות של 1,400 לירות שטרלינג.

בהמשך השנה, צפויים צעדים נוספים בבריטניה לשיפור ההגנה על זכויות קניין רוחני.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...