פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים (פברואר 2004)
רשם הפטנטים 04/12/2003 12:48:51

‏ט´ כסלו, תשס"ד‏4 דצמבר, 2003
אל:          ציבור עורכי הפטנטים ועורכי הדיןמאת:       ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחרהנדון:      בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטיםהריני מתכבד להודיעכם בזאת על המועדים לבחינות בהתאם לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי-דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-  1968,  כדלקמן:1.                       בחינה בכתב: ביום 8 בפברואר 2004, בשעה 9:00 -  בחינה בהתאם לתקנה 130, ובשעה 14:00 בחינה בהתאם לתקנה 129.2.                       בחינות בעל-פה: בימים 18 ו- 22 בפברואר 2004, החל מהשעה 9:00.נא הביאו את המועדים לידיעת עובדי משרדכם אשר הדבר רלוונטי לגביהם.כמו כן, אודה באם תיידעו את המועמדים, כי בקרוב ניתן יהיה לעיין בחומר אודות הבחינות ואודות הליך ההרשמה לבחינות באתר האינטרנט של האגף, בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/MeidaKlali/BhinotVerishuiOrchayPatentim.htm
                                ב ב ר כ ה ,
ד"ר מאיר נועם,                       רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחרהשימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...