פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
הקרב על הוודקה
רועי טל, .LL.B, צוות אפלפלד זר 06/07/2005 12:10:59

בהחלטה שניתנה לאחרונה, קבע רשם סימני המסחר כי הסימן Stolnaya מפר את הסימן המוכר היטב Stolichnaya. שני הסימנים עוסקים בוודקה.

חברת "Grupa predpriyatij OST" ("המבקשת") העוסקת בייצור ושיווק של משקאות, ביקשה לרשום את סימן המסחר "STOLNAYA" (מעוצב) בישראל. 

חברתSpirits International N.V  ("המתנגדת") בעלת בקשות לרישום סימן המסחר "Stolichnaya" ברחבי העולם, התנגדה לרישום, כאשר לטענתה, מדובר בהטעייה ובניצול המוניטין של סימן המסחר "Stolichnaya", אשר משווק ומוכר ברחבי העולם מזה עשרות שנים. 

המבקשת מצידה, טענה לשוני בצליל ובמראה, כאשר לטעמה אין חשש להטעייה.
השאלה המרכזית אשר עמדה להכרעה הינה, האם הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן המתנגדת. המבחנים לסוגיה זו הינם: מבחן העין, מבחן החזות והפרטים המזהים, מבחן הצליל, מבחן סוג הלקוחות ועוד. 

נקבע כי מבחינה חזותית מדובר במילים בשפה הרוסית אשר אינה שגורה בפי כל הלקוחות, בעלות אורך וצליל דומים למדי, וכי תיתכן הטעייה. (הוכח כי גם קיצורו של הסימן- "Stoli" מוכר היטב והרי הדמיון בקיצור הסימנים גדול עוד יותר).

טענותיה של המתנגדת התקבלו והבקשה לרישום סימן המסחר נדחתה.
ראוי לציין, כי סימן המסחר "סטולי" , כסימן לא מעוצב, זכה להגנה בישראל מאחר ומדובר בסימן מסחר מוכר היטב, הגם שלא נרשם בישראל.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...