פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
הליכי פסיקת הוצאות בפני רשם הפטנטים
רועי טל, .LL.B, צוות אפלפלד זר 06/07/2005 12:13:33

בהחלטה שניתנה לאחרונה בעניין משרד הביטחון ורפא"ל נ´ Hughes Missiles Systems Company, חזרה בה המבקשת מבקשתה לרשום סימן מסחרי. בעקבות זאת, ביקשה המתנגדת בדיון לפסוק לטובתה את ההוצאות אשר נגרמו לה בפועל, שהם 85,558 ש"ח.

הפוסק קבע, כי פסיקת הוצאות אינה תביעת נזיקין ולא חל בה עקרון השבת המצב לקדמותו, באופן בו יזכה המתנגד לפיצוי מלא ושלם של כל הוצאותיו. אף על פי כן, קבע הפוסק כי יש להתחשב בהוצאות אשר הוצאו בפועל.

המתנגדת ביקשה לפסוק לה את סכום ההוצאות בפועל על סמך תצהיר של עורך הדין. הפוסק קבע, אמנם, כי הוא מאמין לעורך הדין, אך כי בבקשה לפסיקת סכום בסדר גודל זה, יש מקום לפירוט ההוצאות ואין להסתמך על תצהיר בלבד. בהינתן סכום שאינו מפורט יקשה על הרשם להחליט בדבר סבירותו של סכום זה ועל כן לא יוכל לפסוק הוצאות לפי הסכום המלא, אלא בהתחשב בבקשה בלבד.

נפסק כי המבקשת תשלם למתנגדת את הוצאותיה ושכר טרחה בסכום כולל של 40,000 ש"ח.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...