פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
לרשם סימני המסחר סמכות להארכת מועדים
עמית צוקרשטיין 20/11/2006 15:55:26

זאת לאחר שחב´ BALTIKA BREWERIES ענתה להתנגדות שהוגשה ע" חברת אס. אנד ג´י. אינטרטרייד בע"מ ובה טענה שלרשם אין סמכות לדון בהתנגדות משום שאלו הוגשו באיחור של יום אחד.


לטענת BB החוק אינו מסמיך את הרשם להאריך מועדים בדיעבד, בדומה להלכה המקובלת במסגרת דיני הפטנטים שכן מדובר במועד מהותי, שאינו של סדר דין, ובו משתכללות זכויות. כב´ הפוסק לא הסכים עם טענות אלו והסביר כי סופיות המועד בדיני הפטנטים קבוע בחוק בעוד בסימני מסחר אינו קבוע ואף מתיר החוק לקבוע תקופה שונה משלושה חודשים.


הפוסק קבע כך למרות תיקון מס´ 5 לפקודת סימני המסחר, אשר מבטל את סמכותו זו של הרשם בצורה מפורשת וזאת משום שתיקון מס´ 5 טרם נכנס לתוקפו. כמו כן קבע הפוסק שמדובר באיחור של יום אחד אשר בוודאי נבע מטעות בחישוב התאריכים.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...