פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
פטנטים | הארכת מועד כניסה לשלב הלאומי | הגשת בקשה לפטנט על ידי עובדים אינה עילה מספקת
זאב פישר, עו"ד 19/10/2007 12:20:51

ביום 16.7.2001, הוגשה בקשת PCT מס´ PCT/RU01/00293 ברוסיה, על ידי שתי ממציאות, שהיו עובדת של המבקשת.

ביום 16.1.2004, חלף מועד הגשת הבקשה הלאומית בישראל.

ביום 11.2.2004, גילתה המבקשת את הגשת הבקשה הבינלאומית על ידי הממציאות, וביום 15.2.2004, לאחר העברת הזכויות בבקשה למבקשת, הוגשה הבקשה בישראל.

המבקשת טענה כי החלת מבחן ה-Due care, הוא המבחן הנוהג כיום בישראל בנוגע להארכת מועד בבקשות לאומיות, מוליכה למסקנה כי יש ליתן בידיה את הארכת המועד.

כב´ הפוסק נח שלו שמולביץ´ קבע כי בכך שהמבקשת בחרה שלא להגיש בקשת פטנט, היא לקחה על עצמה סיכון, ואין לקבל את טענותיה השונות בדבר "גזל הפטנט" וכיו"ב, אשר אינן רלוונטיות לעניין הארכת מועד. המבקשת לא נקטה בצעדים כלשהם על מנת להגיש את הפטנט בזמן, ולכן אין לתת בידה הארכת מועד.

 Isle Firestop Ltd בקשת פטנט מספר 160405 (בקשה להארכת מועד לכניסה לשלב הלאומי) (הליך חד צדדי)


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...