פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
פטנטים | נטל השכנוע | נדחתה התנגדותה של חברת אוניפארם בע"מ לרישום פטנט של Eli Lilly and Company
יעל אלגרט, אפלפלד זר פישר 30/10/2007 14:04:12


נקבע כי נטל השכנוע בהליכי התנגדות לרישום פטנט מוטל על מבקש הרישום. יחד עם זאת, במקרים מסוימים נטל הבאת הראיות עובר לשכמו של המתנגד, בייחוד כאשר המתנגד טוען כי קיומם של פרסומים קודמים שוללים את דרישת ההתקדמות ההמצאתית.


ההמצאה נשוא הבקשה פטנט הוגדרה על ידי Eli Lilly and Company כחומר חדש גבישי שהינו חומר פעיל בעל פעילות פרמצבטית. בהתנגדותה של חברת אוניפארם בע"מ לרישום הפטנט נטען כי החומר נשוא הבקשה פורסם בשני פרסומים קודמים.


נקבע כי במקרה דנן, Eli Lilly and Company מילאו את חובת ההוכחה באשר ליסוד השלילי והוכיחו כי הפרסומים הקודמים אינם מהווים את עיקר ההמצאה נשוא הבקשה וכי מדובר בהתקדמות המצאתית כדרישת סעיף 3 לחוק הפטנטים. על כן, עבר נטל השכנוע למתנגדת לרישום, חברת אוניפארם בע"מ, להוכיח כי קיומם של פרסומים קודמים שוללים את ההתקדמות ההמצאתית בפטנט נשוא הבקשה.


ערעורה של חברת אוניפארם בע"מ נדחה.


עש (ת´א) 1086/04 אוניפארם בע´מ נ´ Eli Lilly and Companyהשימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...