פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
מחקר – קניין רוחני גורם לנזק למדינות מתפתחות
זאב פישר, .LL.B, משרד עו"ד יחזקאלי זר 20/09/2002 02:54:36

מחקר חדש קובע כי המדינות המתפחתחות אינן נהנות, ואף לא סביר שיהנו מהשיטה העולמית הנוהגת של זכויות קניין רוחני הקיימת כרגע בעולם.

המחקר, אשר נעשה מטעם ממשלת אנגליה, מוסיף ומציין כי אותה שיטה מביאה לכך שמחירהם של מוצרים וטכנולוגיות רבות, אשר אותן מדינות מתפתחות נזקקות אליהן, הינם גבוהים – ואותן מדינות אינן יכולות לעמוד בהם.

המחקר טוען כי אין זה רצוי לעודד או לאלץ מדינות מפתחות לאמץ מדיניות נוקשה של הגנה על קניין רוחני, בלא לבחון את השלכות מדיניות זו על אזרחיהן.

מסקנת המחקר היא כי יש לאזן בזהירות בין התועלת שבאימוץ הגנה נוקשה על קניין רוחני במדינות מתפתחות לתחרות העולמית, לבין הנזק הנגרם לתושבי אותן המדינות. עוד ממליץ הדו"ח להביא להורדת מחיריהן של תרופות במדינות המתפתחות, וכי יש לסייע לאותן מדינות במחקר ופיתוח בתחומי מדעי החיים.

ועדת המחקר הורכבה מנציגי התעשייה, הממשלה, האקדמיה, במדע, חוק, אתיקה וכלכלה – הן במדינות מפותחות והן במדינות מתפתחות כאחד.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...