פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
ארה"ב | בית המשפט העליון מתבקש לבחון את שאלת הפטנטביליות של שיטות עסקיות
זאב פישר, עו"ד 29/01/2009 23:25:55

לפני כשלושה חודשים, דיווחנו כאן על החלטת בית המשפט הפדראלי לערעורים לצמצם באופן דרסטי את הפטנטים על שיטות עסקיות.

החלטה זו, אותה מיהר רשם הפטנטים האמריקאי לאמץ ואף הרחיב אותה מעבר לגבולותיה האמיתיים (ה-CAFC צמצם מאוד את הפטנטים על השיטות העסקיות וה-BPAI, שהוא ערכאת הערעור על החלטות הבוחנים פירש באופן רחב מאוד את סמכותו לשלול פטנטים כאלה אפילו על פי הפסיקה החדשה), תעמוד עכשיו לנגד עיני בית המשפט העליון האמריקאי.

בית המשפט העליון בארה"ב דן בכמות מוגבלת ביותר של מקרים בשנה. כעת, מתבקש בית המשפט העליון לדון בערעור על ההחלטה בעניין בילסקי.

חשוב לציין כי ההחלטה בעניין בילסקי הפכה החלטה קודמת של בית המשפט העליון, ובכך, למעשה, הפכה ערכאה נמוכה יותר החלטה של הערכאה הגבוהה ביותר במערכת המשפטית האמריקאית. במצב זה, מתבקש כי בית המשפט העליון יאמר את דברו ויביע את עמדתו האם היה מקום להפיכת ההחלטה.

הגם שאנו מקווים מאוד שבית המשפט העליון יבחר להתערב בהחלטה ולצמצם אותה, ספק גדול אם בסביבה הפוליטית של היום בארה"ב, זו תהיה התוצאה. אנו, כתמיד, נדווח.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...