פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
פטנטים | פטנטים ביוטכנולוגיים באירופה: הקדמה
אופיר טל 19/08/2009 11:16:13

פטנטים ביוטכנולוגיים באירופה: המאמר מציג קווים מנחים לכללי ה EPO בנושאי פטנטים ביוטכנולוגיים באירופה. הוא סוקר את התפתחות התחום ונושאי הדיון בו.


 


הכללים הבסיסיים דומים לפטנט בכל תחום טכנולוגי – נדרשת חדשנות, התקדמות המצאתית ואפשרות יישום טכנולוגית. בנוסף, מגדירה הוראת הצו 98/44/EC מ 1998 את המושאים האפשריים של פטנט, כמו גנים, רצפים ופעולותיהם, ואת המושאים שהוצאו מכלל האפשרות לקבל הגנה כמו יצורים שלמים ותהליכי שכפולם. הכללים מוגדרים ב   EPC סעיפים 23b-e .


נושאים אלו עומדים במחלוקות מורכבות, בהן מתערבים נושאים טכניים, פוליטיים, מוסריים וכלכליים. כאבני דרך משמשים הדיון סביב פטנט 0 169 672 EP ("Oncomouse") המתייחס לעכבר מהונדס כך שיהיה פגיע במיוחד לסרטן (לצורך מחקר), וסביב EP 0695351 ("פטנט אדינבורו")  העוסק בתאים עובריים של האדם (ר´ דיון).


 


 השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...