פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 09-740-1930

 

 


 
השינויים בחוק הפטנטים האמריקאי- כתבה שנייה בסדרה
צוות פטנטים.קום 04/10/2011 14:05:19

בכתבה הקודמת הצגנו את חוק הפטנטים האמריקאי החדש. חוק בעל משמעות היסטורית ושינויים מרחיקי לכת. כמו כן תימצתנו אחדים מהשינויים המיידיים שנכנסו לתוקף בתחום האגרות.
בכתבה זו נמשיך לסקור את השינויים המיידים שנכנסו לתוקף עם כניסתו לתוקף של החוק החדש במהלך ספטמבר 2011.1. לא ניתן לפסול פטנט שלא מכיל בתיאורו את תצורתו העדיפה (Best mode), למרות שעדיין לא בוטל הצורך לציינה בבקשת הפטנט- דרישה זו ייחודית לארה"ב.2. לא ניתן לתבוע סימון כוזב של פטנט על מוצר אלא אם התובע מוכיח נזק או אם המדינה מחליטה לתבוע. תיקון זה בא לפתור את המצב בו התאפשר לכל אחד לתבוע יצרן שסימן בצורה כוזבת שהמוצר שלו מוגן בפטנט. כמו כן סימון שהמוצר מוגן במספר פטנט שכבר אינו בתוקף, אינו מהווה עבירה.3. השתנתה דרישת הסף לאישור בחינה מחדש של פטנט שניתן. במקום שהמערער יצטרך להעמיד בסימן שאלה ניכר את פטנטביליות של הפטנט הוא יוכל להסתפק בסבירות גבוהה לאתגר את אחת מהתביעות.בכתבות הבאות נסקור את השינויים הצפויים להיכנס לתוקף בהדרגה במהלך השנים הבאות ובראשן המעבר מ- “first to invent” ל- “first to file”.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...