כללי

אפלפלד זר פישר מקים מחלקה לטיפול בבוגרי הטכניון

משרד עורכי דין ועורכי פטנטים אפלפלד זר פישר מקים מחלקה לטיפול בבוגרי הטכניון.

במסגרת המחלקה, יוכלו בוגרי הטכניון לפנות לעו"ד אסף ויילר, אשר ישמש כאיש הקשר האישי שלהם במשרד.

המחלקה תפעל, תוך שיתוף פעולה עם גורמי מחקר ופיתוח להאצת וטיפוח יזמות טכנולוגית בתחומים הבאים: אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת, מכשור רפואי, וכיו"ב.