קניין רוחני

אירופה עושה צעד לעבר בלימת ייבוא מקביל

חוק חדש באירופה, שמטרתו לבלום את העברתן של תרופות זולות ממדינות מתפתחות לאירופה.

ועידה של שרים אירופיים אימצה את החוק החדש ב- 26 למאי, בתקווה שהחוק יגדיל את בטחונן של חברות תרופות כי תרופות הנמכרות בזול במדינות מתפתחות לא יוברחו חזרה לאירופה.
חברות התרופות מתבקשות לרשום תרופות שכאלה ברשימה, כאשר חל איסור על ייבוא אותן תרופות בחזרה לאירופה.

תרופות ברשימה זו גם יסומנו בלוגו מיוחד, אשר יאפשר לצרכנים הנתקלים בהן לזהות כי המדובר בתרופה אשר יוצאה למדינה מתפתחת והוברחה בחזרה.

על מנת להיכנס לרשימה, על חברות התרופות לספק תרופות אלה ב- 75% הנחה למדינות מתפתחות, או בעלות ייצורן, בתוספת 15%, הכל לפי הגבוה.