קניין רוחני

ארגון הסחר העולמי מעניק גיבוי למדינות מתפתחות בנושא זכויות קניין רוחני

בהמשך לידיעה על הדו"ח של ועדה אשר הוקמה לאחרונה באנגליה, ואשר גרס כי הרחבת מעגל הזכויות בקניין רוחני תפגע במדינות מתפתחות, תמנע תחרות, ותייצר "מחסומי מחיר" בפני אותן מדינות – מודיע ארגון ה- WTO, ארגון הסחר העולמי, כי הוא תומך ביוזמה להקמת ועדה בלתי תלויה, אשר תבדוק ותוודא כי המערכת העולמית של זכויות קניין רוחני מועילה למדינות מתפתחות.

בתגובה לדו"ח זה, הוסיף Supaichai Panitchpakdi, מנכ"ל ה- WTO, כי יש לשקול לשנות את הסכם ה- TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), הסכם הסחר הבינלאומי, באופן שיאפשר לתושבי מדינות מתפתחות לרכוש תרופות ומוצרים אשר הם אינם יכולים לרכוש כעת – בשל מחירם הגבוה.

יצויין כי ארגון ה- WTO נחשב לארגון הכלכלי החזק בעולם, וחברות בו כמעט כל מדינות העולם, כאשר להמלצותיו חשיבות מכריעה. יש לשער שהמגמה העולה מהדברים עשויה להביא בקרוב לשינוי דרסטי במבנה העולמי של מערכת הקניין הרוחני העולמית.