קניין רוחני

בית הדין האירופי מבהיר את הדין לגבי רישיונות כפייה

בהחלטה חשובה, הבהיר בית הדין האירופי לצדק את שלושת התנאים לריסון זכויות קניין רוחני.

בהחלטתו מה-29 באפריל בתיקIMS Health נגד NDC Health טען השופט שהסירוב לתת רישיון עלול להיחשב כשימוש לרעה, אם הדבר גורם למניעת יצירת של מוצר או שירות, אם אין סיבה מוצדקת ואובייקטיבית לעשות זאת, או אם הסירוב גורם לחיסול כל התחרות בשוק הרלוונטי.

הסכסוך נסוב על זכויותיה של חברת IMS ב"מבנה 1860 הלבנים", מאגר מידע שמשמש לעיבוד נתוני מכירת התרופות בגרמניה. הלבנים תואמות לאזורים גיאוגרפיים והמבנה מופץ לרופאים ולבתי מרקחת.

חברה מתחרה, NDC, אימצה את שיטת 1860 הלבנים כדי להתחרות ב-IMS. NDC טענה שניסתה לאמץ שיטה אחרת, אך כשזו נכשלה היא פנתה ל-IMS על מנת לרכוש רישיון, הצעתה לא נתקבלה.

IMS תבעה את NDC בגרמניה בגין הפרת זכויות היוצרים. בית המשפט הגרמני הפנה את התיק לבית הדין האירופי לצדק, על מנת שזה יקבע קווים מנחים בנושא. בית הדין קבע שלושה כללים, שבהתקיימם ייחשב הסירוב להעניק רישיון כתחרות בלתי הוגנת, ויצדיק רישיון כפייה:

הראשון, החברה המבקשת רישיון עושה זאת כדי להציע מוצר או שירות חדשים, שאינם מוצעים על ידי בעלי הזכויות. השני, על הסירוב להיות לא אובייקטיבי. ושלישית, הסירוב שולל את התחרות בשוק הרלוונטי.

תביעת IMS חוזרת כעת לבית המשפט הגרמני שיכריע במקרה על פי הקווים המנחים של בית הדין האירופי.