קניין רוחני

בית המשפט העליון בקנדה קבע כי החלטות פסקי דין זרים עשויות להיות ברות אכיפת בקנדה

בהחלטה אשר ניתנה לאחרונה בבית המשפט העליון בקנדה בעניין Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc. 2006 SCC 52, הפך כב´ בית המשפט הוראת יסוד במשפט המקובל האוסרת על אכיפתן של הוראות לא מונטריות (כספיות) מפסיקה זרה, וקבע כי ניתן יהיה לקבל הוראות כאלה ולהעניק סעד אכיפה לתובע.

את החלטתו זו נתן בית המשפט בתיק אשר עסק בהפרת סימני מסחר. חברת "פרו סווינג" האמריקאית המוכרת מחבטי גולף ואביזרי גולף שונים והמחזיקה בסימן מסחר שנקרא "TRIDENT", פתחה בהליכים משפטיים כנגד חברה קנדית בשם "אלטה גולף", בטענה כי זו מוכרת מחבטי גולף ואביזרי גולף שונים המזוהים עם סימן המסחר "TRIDENT" ובכך מפרה את זכויותיה.

"פרו סווינג" תבעה כנגד ההפרה של "אלטה גולף" בבימ"ש באוהיו, ארה"ב, שהגיע להסדר לפיו אוסר ביהמ"ש על "אלטה גולף" להמשיך ולמכור את המוצרים המזוהים עם הלוגו "TRIDENT". מאחר ו"אלטה גולף" לא עמדה בהסדר, תבעה "פרו סווינג" שוב באוהיו בגין הפרה של הסכם ובזיון בימ"ש, תביעתה נתקבלה וזו הגישה תביעה לאכיפת ההסדר בבימ"ש בקנדה.

בערכאת הערעורים הקנדית נחלקו השופטים בדעותיהם בעניין ולבסוף קבעו כי ההוראות בקביעותיו של ביהמ"ש האמריקאי אינן ברורות דיין ובמקרה ספציפי זה הוראות פסק הדין האמריקאי אינן ברות אכיפה בקנדה.

יחד עם זאת, השופטים הסכימו פה אחד כי לאור התפתחות ושגשוג המסחר (האלקטרוני בפרט), יש צורך בחשיבה ועריכה מחדש של מערכת החוקים והתקנות המסורתית הקיימת כיום, בעניין אכיפתם של החלטות ערכאות משפטיות זרות.

החידוש – כתוצאה מכך הפך ביהמ"ש את קביעת הוראת היסוד במשפט המקובל האוסרת על אכיפתם של הוראות לא מוניטריות (כספיות) זרות וקבע כי החלטות לא מוניטריות זרות יהיו אכיפות בקנדה כאשר:

  1. הבקשה המשפטית הוגשה ע"י בימ"ש שכשיר לכך (בסמכותו).
  2. ההחלטה היא סופית.
  3. טבע ההחלטה הוא כזה שמחייב אכיפה.

בקביעתו זו, פתח בימ"ש העליון את האפשרות למתן סעד אכיפה של פסקי דין זרים בהוראות לא מוניטריות, באם יפעלו בהתאם להוראה החדשה המנחה אותם.