קניין רוחני

האם ישנו צורך בהגנה צרה יותר על קניין רוחני "דיגיטלי"?

מספר משתתפים בועידה אשר בדקה את גבולות מתן ההגנה בקניין רוחני בעולם הדיגיטלי, הדגישו את הצורך בסנדרטים מחמירים יותר למתן פטנטים אצל רשמי פטנטים במדינות השונות.

כמו כן, קראו מומחים למחקר מעמיק בנוגע לאפשרות לקבוע את ערכן האמיתי של זכויות הקניין הרוחני.

רבים מהדיונים בועידה עסקו בשאלה האם הסטנדרטים למתן פטנט נשארו מחמירים גם בעולם הדיגיטלי, ובגבולות מה שנחשב "פטנטבילי", כאשר רבים ממשתתפי הועידה טענו כי ניתן לקבל כיום פטנט על שיטות או תהליכים אשר לא היו מקבלים פטנט לעולם לפני עשר שנים.

במקביל, הוסכם בועידה כי הסטנדרטים למתן פטנטים בנושאים רפואיים הינם מחמירים דיים.

כמו כן, הוצגו בועידה מחקרים שונים הנוגעים לערכם המסחרי של נכסי קניין רוחני, אשר מסקנתם שונה מהמסקנה ה"מקובלת" – לא תמיד נכסי קניין רוחני מביאים לעלייה בשווי החברות – ואף נמתחה ביקורת על פטנטים של "שיטות לעשיית עסקים באמצעות מחשב".

Francis Gurry, משנה למנכ"ל הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) עמד על ההבדל בין השיטה האמריקאית לבין השיטה האירופאית, וציין כי בעוד שבאירופה הדגש הוא על "סינון" פטנטים במשרדי הפטנטים (אי אישורם מלכתחילה), הרי שבארה"ב הדגש הוא על "סינון" פטנטים בבתי המשפט (ביטול פטנטים ע"י ביהמ"ש בדיעבד).