קניין רוחני

הגנה לקניין רוחני במדינות מתפתחות?! אולי ב- 2016!

מועצת ה- TRIPs החליטה להעניק למדינות המתפתחות ארכה בייסוד מערכות אשר יאכפו זכויות קניין רוחני. על פי ההסכם המקורי, היו מדינות אלה מחויבות לדאוג למערכת אכיפה לזכויות קניין רוחני עד לשנת 2005, ואילו כעת – תאריך היעד הוארך עד לשנת 2016.

הסכם ה- TRIPS, או בשמו "המלא" Trade-Related Aspects of Intellectual Property הוא ההסכם של ארגון הסחר העולמי (WTO) המתייחס לזכויות קניין רוחני ואכיפתם במסגרת יחסי סחר בין מדינות, והינו אחד מההסכמים הבינלאומיים החשובים ביותר בתחום הקניין הרוחני.

משמעות ההחלטה הינו כי הקושי הגדול של תאגידים במערב לאכוף זכויות קניין רוחני במדינות מתפתחות צפוי להימשך לפחות ב-14 השנים הקרובות.

בנוסף להחלטה בדבר הארכת המועד, החליטה המועצה כי יוענק פטור למדינות מתפתחות מהענקת זכויות שיווק בלעדיות לחברות תרופות, כל עוד אותן מדינות אינן יכולות להעניק הגנת פטנט "ממש". החלטה זו תובא בימים הקרובים לאישור הועידה הכללית של ה-TRIPs.