קניין רוחני

החלטה של בית הדין האירופי לצדק עלולה להביא לחוסר וודאות

חברות דומיננטיות עשויות למצוא עצמן מחויבות לתת רשיונות (Licensing) לשימוש בקניין הרוחני שלהן, בעקבות פסק דין חדש של בית הדין האירופי לצדק.

פסק הדין קבע כי בנסיבות מסוימות "סירוב להעניק רשיון שימוש בקניין רוחני הוא אסור".

יחד עם זאת, פסק הדין קובע עוד כי רשיון כזה, אם יינתן, יהיה למטרת ייצור מוצרים או שירותים השונים מהמוצרים/השירותים של נותן הרשיון.

את ההחלטה המהפכנית לא ניתן להשיג באנגלית.