קניין רוחני

המכס בבריטניה יסייע לבעלי זכויות יוצרים

התקנות בדבר טובין המפרים זכויות קניין רוחני (מכסים) 2003, נכנסו לתוקף לפני כחודש בבריטניה. לפי התקנות החדשות, תהא זכאית כל חברה בריטית לכך שבמכס יבדק האם טובין המוכנסים למדינה מפרים זכויות יוצרים שלה.

עובר לכניסת התקנות החדשות לתוקף, ניתן היה לקבל "שירות" זה מן המכס, אך בעלות של 1,400 לירות שטרלינג.

בהמשך השנה, צפויים צעדים נוספים בבריטניה לשיפור ההגנה על זכויות קניין רוחני.