קניין רוחני

הסוף למוצרים מפרים ביפן?

בניסיון למפות את התופעה ההולכת וגדלה של העתקה וחיקוי מוצרים ביפן, שר המסחר והתעשייה היפני מתכוון לשנות את חוקי הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים הנוכחיים ולחוקק חוקים חדשים ותקנות חדשות לחוק המקומי למניעת תחרות בלתי הוגנת עד לשנה הבאה.

המפר, צפוי לקנס הגבוה פי שניים אשר יגיע עד לסכום של עשרה מיליון ין ועונש המאסר המקסימאלי יגיע לעשר שנים. כמו כן, חלקים ספציפיים מהחוקים הנוכחיים האוסרים על עונש של קנס כספי ומאסר בו זמנית יבוטלו ויעשו קפדניים ומחמירים הרבה יותר וכמובן אפקטיביים יותר.

הכול תקווה שהחוק החדש יסייע בהרתעה מפני פעילויות של ריגול תעשייתי אשר נפוצות כבר הרבה זמן בתעשייה היפנית.

חלה עליה משמעותית במוצרים המפרים המגיעים לנמלי יפן. רק בשנת 2000 הגיעו כ1000 סוגי מוצרים מפרים ובשנת 2004 הכמות כבר הייתה גדולה הרבה יותר והגיעה ל107,600 מוצרים מפרים. נותר רק לקוות שהשינויים בחוקי הקניין הרוחני ביפן יביאו לשינוי משמעותי ואפקטיבי ויתנו פתרון לבעיית החיקויים והעתקות כבר בעתיד הקרוב.