קניין רוחני

העולם הערבי מתחייב לשפר את דיני הקניין הרוחני והשמירה עליהם

העולם הערבי התחייב לשפר את דיני הקניין הרוחני והשמירה עליהם, ולהביאם לדרגה דומה למערב, על מנת לעודד המצאות ויצירתיות.

מהלך זה מגיע לאחר חתימתו של מזכר הבנות בין הארגון הבינלאומי לקניין רוחני (ארגון ה-WIPO), לבין הארגון הערבי לפיתוח חקלאי, אשר מטרתו להביא לקשרים טובים יותר בין שני הארגונים בענייני קניין רוחני.

במסגרת ההסכם, יעשה מאמץ לעודד מחקרים, סמינרים וסדנאות יצירה הנוגעות להגנה על קניין רוחני. כמו כן, WIPO הסכים להקדיש מחשבה לחששות בעולם הערבי הנוגעים בנוגע להגנה על זנים חדשים של צמחים.