קניין רוחני

מבוא לדיני קניין רוחני

הקניין הרוחני

קניין רוחני הינו למעשה מידע וביטוי מקורי השואב את ערכו הבסיסי מרעיונות יצירתיים.

הצורות העיקריות של קניין רוחני הן פטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר, מדגמים וסודות מסחריים, והחוקים המגדירים את היקף ומשך הזכות מעניקים למעשה את הבסיס להגנה על הקניין הרוחני.

הרעיון הבסיסי העומד מאחורי מתן הזכויות הוא להגן על אלו שעמלו ויצרו בזעת אפם יצירות אומנותיות או אחרות ולאפשר לאלה המשקיעים משאבים רבים בפיתוח מוצרים וטכנולוגיה, ומוניטין במוצריהם ושירותיהם – ובכך מקדמים את החברה האנושית, לקבל החזר על השקעתם ע"י מתן בלעדיות.

הצורות העיקריות של קניין רוחני הינן:

 1. פטנטים ירשמו על מוצרים או תהליכים טכנולוגים חדשניים;
 2. זכויות יוצרים מתקיימות בכל יצירה ספרותית, צילום, תמונה, גראפיקה, סרט, קוד תוכנה או כל יצירת מולטימדיה;
 3. סימן מסחרי ירשם על שמות של מוצרים או שירותים;
 4. מדגמים ירשמו על עיצוב חדשני של מוצרים תעשייתים; ו- 5. סודות מסחריים מתייחסים למידע טכנולוגי ועסקי ומהווים הגנה אלטרנטיבית לרישום פטנטים.

להלן סקירה קצרה של זכויות אלו:

פטנט

על מנת שהמצאה או תהליך יהיו ראויים להרשם כפטנט עליהם לעמוד במספר דרישות מקדימות:

 1. חדשנות – לא קיים פרסום פומבי הדומה להמצאה בין בארץ ובין בחו"ל.
 2. שימוש תעשייתי – מועילה, וניתנת ליישום.
 3. התקדמות המצאתית – אינה נראת מובנת מאליה לבעל מקצוע.

למעט מספר סייגים המנויים בחוק, המצאה יכולה להינתן בכל תחום טכנולגי.

הפטנט תקף למשך 20 שנה בכל מדינה בה נרשם.

רישום הפטנט מאפשר לבעליו למנוע אחרים מלפתח, לייצר לשווק ולסחור בכל דרך (כולל ייבוא וייצוא) מוצרים או שירותים עליהם רשם פטנט .

יש להביא בחשבון כי תהליך קבלת הפטנט אינו עניין של מה בכך, החסרונות העיקריים הם העלויות הגבוהות הכרוכות ברישום וזמן הרישם הארוך:

עלויות

ראשית, עריכת הפטנט עצמו ע"י עורך פטנטים אינה זולה (מגיעה לאלפי דולרים). בנוסף, מכיוון שרישום הפטנט הוא טריטוריאלי, יש צורך להגיש באופן נפרד את הפטנט בכל מדינה בו מעוניינים ברישום, כלומר תשלום נפרד לעורך פטנטים בכל מדינה בה מעוניין בעל ההמצאה לרשום פטנט (ארה"ב, אירופה, יפן וכו…).

זמן רישום

פטנט ממוצע נבחן במשך כשנתיים על ידי רשמי הפטנטים במשרדי המשפטים במדינות השונות, בהליך ארוך ומייגע. אמנם, הגשת הבקשה נותנת בידי הממציא דין קדימה במידה והיא מתקבלת בהמשך, אך אם הבקשה נדחית יוצא הממציא, לעתים, בלא כלום. (ראה הסבר על תהליך הרישום).

למרות החסרונות שהוזכרו, קיימים יתרונות נוספים לפטנט מעבר לאכיפתו בבית המשפט:

 1. ניתן לקבל תמלוגים ממתחרים אשר עושים שימוש בהמצאה;
 2. הגנה אסטרטגית בפני מתחרים בעלי פטנטים באותו התחום.
 3. כוח הרתעה בפני מתחרים.
 4. סיוע בגיוס כספים.
 5. תמיכה בשיווק המוצר.

מדגם

מדגם מתייחס למאפיינים של צורה, או דוגמא הנראים לעין במוצר המוגמר ורישום מדגם נועד להגן על ההופעה (צורה) החזותית של מוצר מוגמר.

באמצעות רישום מדגם ניתן למנוע אחרים מלהשתמש במדגם ללא רשות בעל המדגם, אך זאת רק אם הועתקה הצורה של המדגם עצמו או צורה דומה לו.

יש לשים לב כי…

 1. רישום המדגם נועד להגן על מדגמים שיש להם שימוש תעשייתי או מסחרי;
 2. רישום המדגם מתאים רק למקרים בהם לצורה החיצונית יש ערך כלכלי עצמאי, כלומר שהערך הכלכלי אינו רק פונקציונלי (אחרת ההגנה המתאימה רישום פטנט).
 3. מדגמים אשר הינם במהותם יצירות אומנותיות מכוסים ע"י דיני זכויות יוצרים ואינם ראוים לרישום כמדגמים;
 4. במידה והמדגם (או המוצר נשוא המדגם) מתפרסם לפני ההגשה לרישום, אזי לא יחשב כחדש ולא יהיה ניתן לרישום.

זכויות יוצרים

מהן זכויות יוצרים?

זכויות יוצרים מגנות על ביטוי מקורי של רעיונות, ולא על הרעיונות עצמם.

זכויות היוצרים מתקיימות בכל מקרה, ומגנות על יצירות מקוריות של אומנות, ספרות, מוזיקה, סרטים הפקות ותוכנות מחשב.

זכות היוצרים מעניקה זכויות בלעדיות לתת הרשאה לאחרים להעתיק את היצירות, להציגן, להפיקן.

חולשתה המרכזית של הגנת זכויות היוצרים הוא בקושי של הוכחת הפרה (או העתקה). על מנת לזכות בתביעה של הפרת זכויות יוצרים, אין זה מספיק להראות דמיון בין שתי היצירות, אלא יש להוכיח העתקה בפועל. הוכחת העתקה שכזו, לעתים קרובות, כמעט בלתי אפשרית. זאת ועוד, זכות היוצרים לא תגן כנגד יצירה עצמאית אשר לא הועתקה (אפילו אם האחרונה דומה להפליא ואף זהה ליצירה המקורית).

כדאי להשתמש בהודעה על קיום זכויות יוצרים © 2002 אבג בע"מ, כל הזכויות שמורות
הודעה על קיום זכויות יוצרים מודיעה על בעלות ביצירה לגביה נכתבה ההודעה ויכולה לשמש כהרתעה בפני מפרים פוטנציאלים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ההודעה אינה תנאי לקיום זכויות היוצרים, אשר מתקיימות בכל מקרה.

זכויות יוצרים מגינות על דרך ביטויו של רעיון למשך כל חיי היוצר ולחמשים או שבעים שנים נוספות (תלוי במדינה).

הסימן המסחרי

מהו סימן מסחרי?

הסימן המסחרי יכול להיות אות, מספר, מילה, מונח, צורת אריזה או כל שילוב של אלה.
הסימן המסחרי נועד להבחין בין מוצרים ושירותים של יצרן אחד למשנהו. ומכאן כי לא ניתן לרשום סימן מסחרי על מילה המתארת באופן ישיר את המוצר או השירות.

אין צורך ברישום סימן מסחרי לפני השימוש בו אולם הרבה יותר קל למנוע מתחרה מלהשתמש בסימן המסחרי שלך אם תביעתך מתבססת על סימן רשום, בעוד שעלויות גבוהות וזמן ארוך יהיו מנת חלקם של אלו שינסו למנוע אותו שימוש של מתחרה בהתבסס על זכויותיהם בסימן מכח השימוש.

לבעל סימן המסחר ניתנת זכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר הרשום על שמו לגבי המוצרים לגביהם נרשם הסימן.

מומלץ מאוד לבצע חיפוש של סימני מסחר קיימים לפני שמתחילים בשימוש או מגישים בקשה לרישום סימן מסחרי, אחרת קיימת הסכנה כי הסימן בו אתה רוצה לרשום נמצא כבר בשימוש ויתקל בהתנגדות מצד המשתמש הקודם.

באופן עקרוני, ישנה הצדקה לרשום סימן מסחר כאשר ישנו ערך לשם המוצר, כגון שם קליט, או שם שעשוי להיווצר לו מוניטין במשך הזמן. יחד עם זאת, גם אם לא יירשם סימן מסחר, ניתן יהיה, במידה ותהיה פגיעה במוניטין, לתקוף את הפוגע בדרכים משפטיות אחרות שיפורטו בהמשך.

סוד מסחרי

סוד מסחרי הוא "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

סוד מסחרי יכול להוות גם תחליף להגנת פטנט. במקרים מסויימים המוצר עצמו אינו חושף את סודו שימוש בהגנת פטנט יכול להזיק בעצם פרסומו ודוקא שמירת ההמצאה בסוד (אם ניתן) תעניק לבעל ההמצאה מונופול ללא הגבלת זמן. דוגמא קלאסית לסוד מסחרי מסוג זה, הוא משקה הקוקה קולה שנוסחת ייצורו נשמרת בסוד עד עצם היום הזה.