קניין רוחני

מחקר – קניין רוחני גורם לנזק למדינות מתפתחות

מחקר חדש קובע כי המדינות המתפחתחות אינן נהנות, ואף לא סביר שיהנו מהשיטה העולמית הנוהגת של זכויות קניין רוחני הקיימת כרגע בעולם.

המחקר, אשר נעשה מטעם ממשלת אנגליה, מוסיף ומציין כי אותה שיטה מביאה לכך שמחירהם של מוצרים וטכנולוגיות רבות, אשר אותן מדינות מתפתחות נזקקות אליהן, הינם גבוהים – ואותן מדינות אינן יכולות לעמוד בהם.

המחקר טוען כי אין זה רצוי לעודד או לאלץ מדינות מפתחות לאמץ מדיניות נוקשה של הגנה על קניין רוחני, בלא לבחון את השלכות מדיניות זו על אזרחיהן.

מסקנת המחקר היא כי יש לאזן בזהירות בין התועלת שבאימוץ הגנה נוקשה על קניין רוחני במדינות מתפתחות לתחרות העולמית, לבין הנזק הנגרם לתושבי אותן המדינות. עוד ממליץ הדו"ח להביא להורדת מחיריהן של תרופות במדינות המתפתחות, וכי יש לסייע לאותן מדינות במחקר ופיתוח בתחומי מדעי החיים.

ועדת המחקר הורכבה מנציגי התעשייה, הממשלה, האקדמיה, במדע, חוק, אתיקה וכלכלה – הן במדינות מפותחות והן במדינות מתפתחות כאחד.