קניין רוחני

מעמד מיוחד לארגון בלתי ממשלתי

הארגון האמריקאי לקניין רוחני (The American Intellectual Property Law Association) חתם על מזכר הבנות עם ארגון הקניין העולמי הבינלאומי (WIPO).

במסגרת מזכר ההבנות, הכיר WIPO במעמדו של הארגון האמריקאי כארגון לאומי בלתי-ממשלתי.

משמעות ההכרה הינה כי שחקנים נוספים פרט למדינות תופסים מקום במערכת מקבלת-ההחלטות של הגוף החשוב ביותר בעולם בענייני קניין רוחני.