קניין רוחני

עדכון – שינויים בחקיקה הקוריאנית החל מאוקטובר 2006

ב-1 באוקטובר 2006 נכנסו לתוקף חוקי הפטנטים החדשים בקוריאה שמטרתם לקצר את תהליך הבחינה, להרחיב את מושג החדשנות ועוד.

הרחבת מושג החדשנות

לא ניתן לקבל פטנט על המצאה שהתפרסה או שנעשה בה שימוש בקוריאה או במדינה אחרת. ההבדל מן החקיקה הקודמת הוא שנדרש שימוש בתוך קוריאה בעוד שכעת שימוש בכל מדינה בעולם עשוי לשלול חדשנות.

כלל המגיש הראשון

על פי החקיקה החדשה, בקשת פטנט שנזנחה או נדחתה נחשבת כאילו לא הוגשה מעולם. יוצא הדופן הוא במקרים בהם סיבת דחיית הפטנט נובעת מחוסר הסכמה הדדי. הודות לזירוז הליך הבחינה, תיתכן דחייה של הבקשה עוד בטרם נתפרסמה ולכן אין כל מניעה להגיש בקשה אחרת או להתיר קבלת בקשה דומה אחרת דומה שהוגשה בתום לב.

Converted Application v. Dual Application

אין כל צורך להגיש בקשה נפרדת לפטנט ול-utility model. ניתן להגיש בקשה אחת ולבקש להמיר אותה בהתאם לצרכים. ניתן להגיש בקשה להמרת utility model לבקשת פטנט בתוך 30 ימים מקבלת הודעה על דחיית הבקשה. רואים בבקשת הפטנט כאילו הוגשה בתאריך ההגשה של ה-utility model.

איחוד בין התנגדויות לבין הליך לביטול פטנט

בעבר, הליך הגשת התנגדות לאחר קבלת הפטנט נחלק לשני שלבים- הגשת ההתנגדות ולאחר מכן משפט. החוק החדש ממזג את ההתנגדות לתוך משפט הביטול. בתוך 3 חודשים מרגע פרסום הרשום, ניתן להתנגד לפטנט. במהלך משפט ההתנגדות, כל אחד מן הצדדים הרלוונטיים יכול לערער כולל הבוחן וצד ג´.

הערכת התאריך להגשת שלב לאומי

ניתן להגיש בקשה בשלב לאומי בתוך 31 חודשים מדין הקדימה ניתן להיכנס לשלב לאומי במהלך תהליך הבחינה הבינלאומי ולכן ניתן להגיש בקשה לבחינה בינלאומית לאחר כניסה לשלב לאומי.

בחינה בבקשת utility model

על מנת להעניק למבקשים utility model יציבות והגנה נרחבת יותר על זכויותיהם, התווסף הליך בחינה.