קניין רוחני

עליית תעריפים חדה על רישום זכויות קניין רוחני צפויה ברוסיה

בעקבות החלטה שהתקבלה לאחרונה בבית המשפט לחוקה ברוסיה, צפויה עליית תעריפים דרמטית של אגרות רישום זכויות קניין רוחני.

בית המשפט לחוקה ברוסיה נתן לאחרונה פסק דין לטובת הרשויות, וכנגד גופים עסקיים ברוסיה, בעקבותיו התקבלה החלטת ממשלה להעלות את תעריפי האגרות השונות הנוגעות לרישום זכויות קניין רוחני בכמעט 3,000%(!). התעריפים להגשת פטנטים יעלו פי 3-4, ותעריפי הגשת סימני מסחר יעלו בממוצע פי 30 מאשר התעריפים שקדמו להם.

בקביעתו מה-10 לדצמבר 2002, הפך בית המשפט לחוקה ברוסיה החלטה של הערכאה שמתחתיו, בית המשפט העליון הרוסי, אשר ביטל החלטה קודמת של הממשלה להעלאת תעריפים.

אחת הסיבות להעלאת התעריפים הינה הרצון למנוע הגשת כמות גדולה של בקשות לסימני מסחר על מנת לחסום את בעלי הזכויות החוקיות על אותם סימנים.