קניין רוחני

ענייני קניין רוחני – יידונו בבית המשפט המחוזי

תיקון חדש לחוק בתי המשפט מיום 27/10/03 קובע כי ענייני קניין רוחני יידונו בבית המשפט המחוזי בלבד.

התיקון לחוק מביא לכדי סיום אנומליה רבת שנים ובלתי רצויה באשר לסמכויות השיפוט בענייני קניין רוחני. עד כה, נקבע בית המשפט המוסמך לדון בתובענה בהתאם לסעד אשר התבקש.

התיקון אף מאפשר להעביר תובענות שהוגשו כבר בבית משפט השלום, לבית המשפט המחוזי.

לחצ/י לקריאת תיקון החוק.