קניין רוחני

קניין רוחני בעולם – סיכום שנת 2002

שנת 2002 הייתה שנה מעניינת מבחינת דיני הקניין הרוחני בעולם. אמנם, הייתה זו שנה שדיברו בה יותר משעשו, אך למרות זאת, היו מספר תיקים שהיוו ציון דרך.

פטנטים

צמצום דוקטרינת האקוויוולנטים (עניין Festo)

בארה"ב, היה האירוע המשמעותי של השנה פסק הדין בעניין Festo הנחשב לאחד החשובים בעשור האחרון. רק להזכיר – ההלכה המשפטית הנוהגת בארה"ב הינה כי צמצום היקף תביעות פטנט במהלך ההתכתבות עם רשם הפטנטים, עשויה להביא להשתקתו של בעל הפטנט מלטעון במועד מאוחר יותר לחלותו של הפטנט על אותם עניינים אשר צומצמו במסגרת אותן תביעות.

פסק הדין בעניין Festo כמעט ורוקן לחלוטין את דוקטרינת ההשתק מתוכן, בקובעו כי השתק זה אינו מונע את יישומה של דוקטרינת האקוויוולנטים מקום בו היא חלה. דוקטרינת האקוויוולנטים הינה דוקטרינה הקובעת כי הגנת פטנט משתרעת לא רק על פיתוחים הזהים לפטנט הרשום, אלא גם על פיתוחים מקבילים (אקוויוולנטיים).

היינו, בית המשפט קבע כי:

"בכך שהממציא משנה את המצאתו, הוא מודה כי הוא סבור שהפטנט איננו משתרע להיקף אשר אותו טען בהתחלה, ולא כי התביעה המתוקנת כה מושלמת שאף אחד לא יכול ליצור אקוויוולנט."

פיצויים בסכומי עתק על הפרת פטנטים

מגמה מעניינת נוספת היא נכונותו של ביהמ"ש האמריקאי לפצות ממציאים במאות מיליוני דולרים. השנה, עשה זאת חבר מושבעים אמריקני פעמיים, בעניין IGEN International, ובעניין City of Hope. בשנה הקרובה, נזכה לראות אם פיצויים עצומים אלה ישרדו את ערכאת הערעור.

תרופות

בינתיים, חברות תרופות, אשר לעולם ימצאו בעין הסערה בעולם הקניין הרוחני, כיכבו באור הזרקורים גם השנה. טענות רבות הופנו כנגד חברות התרופות על ידי המדינות המתפתחות, טענות אשר זכו השנה להתייחסות רצינית עד מאוד.

הויאגרה המשיכה להסעיר את עורכי הפטנטים. Pfizer, בעלת הפטנט על הויאגרה, תבעה שלושה חברות יריבות בארה"ב, בטענה שפגעו בזכויותיה המוגנות בתרופה, ושיווקו את שוברת הקופות הגדולה של השנה. בסין, שתים עשרה חברות מקומיות מערערות על זכויותיו של Pfizer בצעדים לביטול פטנט.

תעשיית הביוטכנולוגיה בקנדה ספגה מהלומה בדצמבר שעבר כאשר בית המשפט העליון פסק כי עכבר "מהונדס גנטית" אינו פטנטאבילי.

סימני מסחר

צעד משמעותי לקראת איחוד זכויות הקניין הרוחני העולמיות עשתה השנה ארה"ב, בהחלטתה להצטרף לפרוטוקול מדריד.

מצד שני, רשם הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי (ה- USPTO) חוסך כסף, והחליט לפטר בוחנים של סימני מסחר, החלטה שזכתה לקיטונות של ביקורת.

בעלי סימני מסחר באירופה זכו לחיזוק משמעותי של זכויותיהם, לאור הפסיקה כי מחזיק של סימן מסחר יוכל למנוע שימוש מצדדים שלישיים גם אם אין בשימוש כזה משום הטעיה.

הדרך קדימה

השנה קיימו פורומים בינלאומיים רבים, ובראשם ארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO), דיונים רבים על בעיות במערכת הפטנטים הגלובלית.

באירופה, ניסו להגיע השנה, ללא הצלחה, ליצירת מוסד משפטי חדש – פטנט של הקהילייה האירופית. הצעה נוספת – להקים בית דין אירופי לפטנטים, צוברת תאוצה. עוד הצעה הראויה לאזכור שנידונה ברצינות השנה, הינה ההצעה לקיים תוכנית ביטוח מקיפה לפטנטים, שתקל על יזמים "קטנים" לאכוף את זכויותיהם.

ה- USPTO הודיע על תוכנית קיצונית לייעול מתן זכויות הפטנט בארה"ב. שינויים אלו צופים גידול בעלויות עבור מגישי הבקשות – עלויות שייתכן כי אף יספגו ע"י הממציאים אם שינוי האגרות התכוף, אף בזמן שהבקשות כבר נשלחו, ייפסק או לפחות יצומצם באופן משמעותי.

שנת 2003 – אנא אנו הולכים?

מה ניתן לצפות משנת 2003 הבאה עלינו?

החל מינואר, משרד סימני המסחר האירופי יתחיל לקבל הצעות מדגם אירופאיות.

משרד הפטנטים האירופאי בו חברות כעת 25 מדינות ,ימשיך לגדול (הונגריה מצטרפת בראשון לינואר).

ארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO) עשוי להחליט לכלול בסתיו את השפה הספרדית בפרוטוקול מדריד, ובכך לסלול את הדרך להצטרפותן של מדינות נוספות מאמריקה הלטינית.

שינויים נכספים בסימני מסחר יוכנסו לראשונה לרוסיה ולהונג קונג, ואילו מערכות להגשה אלקטרונית של פטנטים וסימני מסחר יקודמו באופן מאסיבי ע"י משרדי פטנטים וסימני מסחר לאומיים ברחבי העולם.