קניין רוחני

קניין רוחני בעולם | רישוי קניין רוחני באירופה וביפן

מחקר משווה על רישוי פטנטים באירופה מול יפן.

המחקר בדק בכ 600 חברות אירופיות ו 1600 חברות יפניות בגדלים שונים את המידה בה העניקו רשיונות לנכסי קניין רוחני שבבעלותם, למי העניקו את הרשיונות, ומה הסיבות שמנעו מבעדן להעניק רשיונות.

המחקר העלה מיעוט הענקת רשיונות על ידי חברות באירופה הנובע בעיקר מקשיי סגירת עסקה ואי בשלות טכנולוגית (בנוסף לקושי למצוא גורם מעוניין ברשיון, שקיים גם בחברות יפניות). מעניין גם שנראה שהחשיבות המוקנה לקניין הרוחני להשקעה בחברות נמוכה יחסית באירופה.

בתוך אירופה, חבריות בריטיות מעניקות יותר רשיונות ממדינות היבשת.

המחקר כולל מקורות נוספים העוסקים בנושא.