קניין רוחני

קניין רוחני

קניין רוחני הוא מונח המתייחס לזכויות על יצירה אינטלקטואלית של בני אדם, כמו המצאות ויצירות אומנותיות, להבדיל מנכסים מוחשיים כמו מכונות או מכשירים. זכויות אלו מעוגנות במספר חוקים מקומיים והסכמים בינלאומיים, המקנים הגנה מפני העתקה או ניצול על ידי גורמים אחרים. למעשה, מדובר בתחום משפטי מורכב הנדרש לאיזון מתמיד בין החופש לעשות שימוש בתגליות ורעיונות לרווחת הכלל, ובין הגנה על היוצרים הפרטיים. מטרתו המרכזית היא לתמרץ פעילות אינטלקטואלית יצירתית המעשירה את הידע והתרבות, תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים של מי שמשקיע זמן, מחשבה ומאמצים מרובים בפיתוח.

אילו תחומים זוכים להגנה תחת קניין רוחני

ראשית, חשוב לדעת כי החוק בישראל מסדיר נושאים שונים הקשורים בקניין רוחני, כגון זכויות הקניין, סעדים עקב הפרה, אכיפה ומושא הבעלות. מדובר בשורה ארוכה של חוקים ותקנות שפותחו לאורך שנים, וביניהם חוק זכויות היוצרים משנת 1911, חוק הפטנטים משנת 1967, פקודת זכות יוצרים, פקודת הפטנטים והמדגמים, חוק הגנת כינוי המקור משנת 1965, ופקודת סימני המסחר. מכאן שתחת קניין רוחני מצויים לא מעט תחומים הזוכים להגנה, כדוגמת פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחריים, מוניטין, זכויות מטפחים וכינוי מקור.

פטנטים וקניין רוחני

פטנטים הם ככל הנראה התחום הנפוץ והמוכר ביותר של קניין רוחני, ומהווים מרכיב משמעותי בהתנהלותם של ענפי התעשייה וההיי-טק. למעשה, משמעותו של פטנט היא כי לבעלי המצאה חדשה יש מעתה ולמשך 20 שנה מונופול עליה. זאת בתנאי שהיא עומדת בהגדרות הפטנט הבסיסיות, אשר כוללות חדשנות, יעילות, היתכנות לשימוש תעשייתי, והתקדמות המצאתית שאיננה מובנת מאיליה. האיזון שבין רווחת הכלל לתמרוץ הממציא מצוי מחד במונופול המונע מאחרים להשתמש באותו הפטנט, ומאידך במחויבות לגילוי ההמצאה שממנה ניתן ללמוד ולפתח פיתוחים חדשים. על מנת שהמצאה כלשהי תוכר באופן רשמי כפטנט יש להגיש בקשה למשרד המשפטים, ומכאן מתחיל לתהליך ארוך שיכול להימשך בין מספר חודשים למספר שנים, בו נבחנים היבטיה השונים. בתקופה זו עדיין לא נהנה בעל ההמצאה מהגנה משפטית, אך מותר לו לפרסם את המצאתו לצרכים שיווקיים ועסקיים. פרסום זה אינו אמור לפגוע בהכרה כפטנט, מאחר שגם אם יאמץ פלוני את הרעיון ויפנה לרישומו, התאריך הקובע הוא זה בו הוגשה הבקשה הראשונה למשרד המשפטים.

מדגמים וקניין רוחני

מדגם הוא אחד מתחומי הקניין הרוחני הפחות מוכרים בציבור. למעשה, גם כאן מדובר בסוג של פטנט המתייחס להיבט העיצובי של מוצרים תעשייתיים. הרישום שנעשה דרך משרד המשפטים מקנה למדגם הגנה לתקופה בת 5 שנים, אותה ניתן להאריך שתי פעמים עד 15 שנים. יש לציין כי עיצובים עשויים להיות מוכרים כמדגמים רק במידה שהצורה המדוברת קשורה ישירות לשיקול עיצובי, להבדיל משיקול שימושי, ורק במידה שמדובר בעיצובים מקוריים שעדיין לא פורסמו בציבור. כאשר מדובר בעיצוב שימושי, אפשר לשקול את רישומו תחת הגדרת הפטנט ולא כמדגם.