קניין רוחני

רשם הפטנטים האנגלי מאמן את רשויות האכיפה באכיפת קניין רוחני

משטרת אנגליה ורשויות הסחר יאומנו לזהות ולהילחם בהפרות זכויות קניין רוחני.

מטרתה של תכנית האימון, אשר הושקה לפני כחודש, היא להגדיל את הערנות לפשיעה בתחום הקניין הרוחני.

התכנית, למעשה, מכירה בעובדה שרשויות האכיפה אינן מאומנות, באופן רגיל, להתמודד עם פשיעה בתחום הקניין הרוחני, וכן בעובדה כי פשיעה זו הולכת וגדלה באופן דרסטי.