קניין רוחני

רשם הפטנטים הישראלי השביעי נכנס לתפקידו

השבוע נכנס לתפקידו החדש עורך הפטנטים ועורך הדין אסא קלינג כראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. הוא מחליף בתפקיד את הד"ר מאיר נועם ששימש כרשם הפטנטים בשבע השנים האחרונות.

בהודעה שיצאה מטעם רשות הפטנטים נאמר כי עם כניסתו לתפקיד, ציין מר קלינג את הערכתו לפועלו של קודמו בתפקיד, ד"ר נועם. מר קלינג הדגיש את האתגרים העומדים בפני הרשות, הכרוכים בהכנות ובמאמצים לקראת הפיכתה לרשות חיפוש ובחינה בינלאומיים. כמו כן, עמד מר קלינג על הצורך שבהמשך קידום הרשות וזאת תוך כדי המשך ייעול ושיפור השירות לציבור.