קניין רוחני

שימוש מונופוליסטי בהמצאה ע"י יזם – האם חלות עליו מגבלות?

או

הקשר בין דיני הקניין הרוחני לבין דיני ההגבלים העסקיים
(בעקבות כנס על קניין רוחני והגבלים עסקיים באוניברסיטת חיפה)

  1. דיני קניין רוחני ודיני הגבלים עסקיים – מבוא

דיני הקניין הרוחני עוסקים במתן הגנה ליוצרים, מפתחים ומבצעים על פיתוחים טכנולוגיים (פטנטים וסודות מסחר), יצירות (זכויות יוצרים), ומוניטין (סימני מסחר) – תוך איזון עדין בין הצורך לתמרץ פיתוח ויצירה (באמצעות מתן בלעדיות על הפיתוחים והיצירות למשך פרק זמן ממושך), לבין הצורך להימנע מפגיעה מוגזמת בתחרות החופשית, וממתן מונופולין על נכסים החשובים לחברה לאדם או אנשים מסוימים (באמצעות הטלת הגבלות ותחימת אותם פיתוחים ויצירות הראויים להגנה).

דיני ההגבלים העסקיים עוסקים בהגנה על התחרות ובמניעת ניצולו לרעה של כח שוק (היכולת להכתיב מחירים ואיכות של מוצרים) על ידי חברה אחת (מונופול), או על ידי התארגנות קבוצת חברות (הסדר כובל/קרטל).

דיני הקניין הרוחני ודיני ההגבלים העסקיים התפתחו זה לצד זה, על אף ההתנגשות לכאורה המתקיימת ביניהם. מהו הקשר בין דינים אלה?

ד"ר דוד תדמור, הממונה הקודם על ההגבלים העסקיים, מציין כי דיני הקניין הרוחני מכאן, ודיני ההגבלים העסקיים מכאן, מטרתם לקדם תחרות. בעוד שדיני הקניין הרוחני מקנים תמריץ חיובי ליצור ולפתח, דיני ההגבלים העסקיים – מטרתם למנוע שימוש לרעה בכוח מונופוליסטי.

  1. נקודות חיכוך בין דיני הקניין הרוחני לדיני ההגבלים העסקיים

בין שתי מערכות הדינים ישנן מספר נקודות חיכוך. לחיכוך זה יש מספר סיבות:

  1. מניעת תחרות מחייבת Free Riding – בעוד שאנשים מסוימים משקיעים משאבים על מנת לייצר קניין רוחני עבור החברה – הרי שאחרים נהנים מקניין רוחני זה בלא תמורה.
  2. דיני הקניין הרוחני מייצגים הסתכלות Ex-ante על הרצון לעודד תחרות (החברה מוכנה לשלם ליוצרים במטבע של מניעת תחרות כנגדם לתקופה מסוימת, על מנת לעודד אותם ליצור משאבים חדשים, ולהגביר את התחרות בטווח הרחוק יותר). דיני ההגבלים העסקיים מייצגים הסתכלות Ex-post. נקודת המבט של דיני ההגבלים היא הצורך ליצור מקסימום תחרות בין מוצרים אשר קיימים כבר, ומכאן – להקנות מינימום זכויות בלעדיות לפרטים.
  3. פיתוחו האופטימלי של קניין רוחני מחייב שיתופי פעולה – היוצר לעתים קרובות חולק את הבלעדיות שלו עם יצרן, משווקים, וכן הלאה. מאידך, דיני ההגבלים העסקיים אוסרים על שיתופי פעולה שמטרתם למנוע תחרות.

החיכוך בין דיני הקניין הרוחני לדיני ההגבלים העסקיים יוצר, לעתים, התנגשויות בין שתי מערכות הדינים. כך, למשל, נשאלת השאלה האם רשאי בעל קניין רוחני להתנות תנאים המגבילים תחרות בהסכם רישוי של הטכנולוגיה שלו:

  • האם הוא רשאי להגביל כמויות?
  • האם הוא רשאי להגביל מחיר?
  • האם הפרקטיקה המקובלת של הענקת רישיונות צ