קניין רוחני

שינויים צפויים בדינים ובתעריפים של סימני מסחר ומדגמים תעשייתיים בקהילייה האירופאית

המשרד להרמוניזציה של השוק האירופאי בענייני מדגמים וסימני מסחר (OHIM), הממוקם ב- Alicante, ספרד, מציע מספר שינויים בתעריפי סימני המסחר האירופאיים.

ראשית, התעריפים הצפויים לרישום מדגמים בקהילייה האירופאית נחשפו, וצפויים לעמוד על 230 אירו לרישום, ו- 150 אירו לפרסום. תעריפים אלה יהפכו למחייבים מתחילת שנת 2003.

כמו כן, לראשונה, תוקנה הגנת מדגם תעשייתי בכל אירופה.

נוסף על כך, צופה ה- OHIM כי העלאה בתעריפי סימני המסחר תהיה בלתי נמנעת. יחד עם זאת, סימני מסחר אירופאים יוחלו באופן אוטומטי גם על "מצטרפים" חדשים לקהילייה האירופאית.