פטנטים

אגרות הפטנטים ביפן עולות

משרד רשם הפטנטים היפני הכריז כי בכוונתו להעלות את התעריפים לרישום פטנט, במטרה להוריד את תקופות בחינת הפטנט ע"י הרשמים (תקופות ה- Pending).

הרשם היפני מתכנן להגדיל את התעריפים בצורה משמעותית, בעבור חברות גדולות, מעלות של $846 להגשת בקשה לפטנט, לעלות כפולה, או אף משולשת. המשרד סבור שבהעלאת תעריפים כה חדה, ירד מספר המגישים של בקשות לפטנט.

כמו כן, מטרתו של הרשם בהעלאת התעריפים היא למנוע הגשת בקשות רבות לפטנטים שאין בהן תועלת ע"י חברות – תופעה הנפוצה מאוד במדינה, לדעתו של הרשם.

יחד עם זאת, התעריפים עבור חברות קטנות ואנשים פרטיים יישארו נמוכים, בדומה לאבחנה הנהוגה בארה"ב.