פטנטים

אירופה – הצעה לתכנית אירופאית לביטוח פטנטים

נציגים ממשרדי רשמי פטנטים באירופה ומהתעשייה האירופאית, התכנסו בשבוע שעבר לדון בתכנית אירופאית לביטוח פטנטים, המעניקה הגנה טובה יותר לממציאים.

משתתפים מכל המדינות החברות (לרבות המצטרפות החדשות) באיחוד האירופי הביעו את תמיכתם בפטנט של הקהילייה האירופית, ובהגנה פטנטית שתשתרע בכל אירופה.

כמו כן, הדגישו המשתתפים את הצורך בתכנית ביטוח של פטנטים אירופיים, שתאפשר ליזמים פרטיים ולחברות קטנות ובינוניות שמשאביהן מועטים, לנהל משפטים סבוכים לאכיפת זכויותיהם.