פטנטים

אנגליה מתכוננת לשינוי חוק הפטנטים שלה

שרת המסחר והתעשייה באנגליה הודיעה על קיום פורום ציבורי להיוועצות בדבר שינוי חקיקת הפטנטים האנגלית, במטרה להתאימה ככל האפשר לאמנת הפטנטים האירופאית. לאחר ההיוועצות, יובאו השינויים המוצעים לפרלמנט.

לדברי השרה, שינויים בחקיקה הם הכרחיים על מנת לקיים את התחייבויותיה הבינלאומיות של אנגליה.

מאז 1977, לא נעשו שינויים משמעותיים בחוקי הפטנטים באנגליה.