פטנטים

ארה"ב | פטנטים | בית המשפט הפדראלי לערעורים ידון בהרכב מלא בכללי התביעות ובקשות ההמשך

הסאגה מסרבת להסתיים.

בית המשפט הפדראלי לערעורים הסכים לדון במותב מלא בעניין Tafas V. Doll. טיעוני הצדדים יוגשו בתוך כחודשיים.

נזכיר כי תחילתה של הסאגה הייתה בהחלטת ה- USPTO להגביל את כמות התביעות, בקשות ההמשך והבקשות להמשך בחינה.

לאחר ביטול ההחלטה על ידי בית המשפט הפדראלי המחוזי, קבע לאחרונה בית המשפט הפדראלי לערעורים (ה- CAFC) כי מרבית ההחלטה חוקית (ביטל את ההגבלה על בקשות ההמשך אך אישר את הגבלת כמות התביעות והבקשות להמשך בחינה). כעת, ישוב העניין לפתחו של בית המשפט.