פטנטים

ביטול פטנט על תצוגת אתרי אינטרנט מוקטנים במנועי חיפוש

בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי כב´ הפוסק בקניין רוחני, נח שלו שלומוביץ, נקבע, כי הפטנט "שיטה ותצוגה הכוללת רשימת אתרי אינטרנט" יבוטל לאלתר.

המדובר בפטנט מס´ 142049, אשר התקבל ביום 15 בדצמבר 2002 ואשר בקשה לביטולו הוגשה כעבור שנתיים ביום 24 בפברואר 2004.

מבקשת הביטול, חברת "ג´ירפה" Girafa.com, Inc)) העלתה מס´ טענות כנגד ההמצאה נשוא הפטנט, בראשן טענות בדבר חוסר חדשנות ואי התקדמות המצאתית.

כגיבוי לטענותיה, הציגה המבקשת באמצעות עדותו של מומחה, מאמרים קודמים, בהם הוצגו האלמנטים השונים של הפטנט, כמו גם הוכחות לקיומם של חלקים נכבדים מההמצאה במערכת ההפעלה "Windows 2000" טרם בקשת הפטנט.

בפסיקתו, בחר הפוסק לייחס חשיבות לדרישת החדשנות. הפוסק מאשר, כי פרסום קודם עלול לפגוע בחדשנות ההמצאה, אך עליו להיות מלא ומפורט דיו כדי שבעל מקצוע מהתחום יבין כיצד ההמצאה עובדת, קרי, ליקוט פרסומים של חלקי ההמצאה השונים יחד אינו עולה לידי פגיעה בחדשנות הנדרשת.

ברם, שונה הוא המצב לגבי דרישת ההתקדמות ההמצאתית. ליקוט פרסומים יחד לכדי הבנת ההמצאה אכן יכול לפגוע בהתקדמות, אך גם לכך סייג, הליקוט צריך להיות מובן מאליו ולא בגדר מלאכת מחשבת.

בעל הפטנט מר עודד מלינק השיב לטענותיה של המבקשת והוסיף כי האחרונה לוקה בחוסר תום לב, מאחר ובקשתה הוגשה לאחר שהגיש תביעת הפרה כנגד לקוחותיה. עוד הוא מוסיף, כי המבקשת עצמה הגישה בקשה דומה לפטנט.

טענותיו של מר מלינק נדחו כולן, כאשר הפוסק מבהיר בהתייחסו לטענת חוסר תום הלב, כי בקשה לביטול פטנט הינה דרך לגיטימית להתמודדות עם תביעת הפרה מאחר ומדובר בזכות דיונית אשר לכל צד הזכות לנצלה.

הפוסק קבע, כי הפטנט מבוטל וחייב את בעל הפטנט בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד המבקשת בסך 45,000 ₪.