פטנטים

בקשות פטנט תלויות ועומדות בארגנטינה שלא נתמכו בהצהרה בשבועה תזנחנה!

רשות הפטנטים הארגנטינאית קבעה בהחלטה P-178 כי כל בקשות הפטנט התלויות שהוגשו לפני ה-1 לינואר 2008 וטוענות לדין קדימה על בסיס בקשה זרה מחויבות בהגשת הצהרה בשבועה עד לתאריך 16 לאוקטובר 2008.

על ההצהרה לכלול את סטאטוס הבקשות הזרות עליהן בקשות הפטנט התלויות מתבססות.

באשר לאגרה, הגשת ההצהרה בשבועה תעלה 35 דולר אמריקאי עבור כל בקשה (התשלום כולל את כל ההוצאות והתשלומים הנלווים).

חשוב לציין כי בקשת פטנט שלא תוגש עבורה ההצהרה המבוקשת עד ללוח הזמנים שנקבע לעיל, תזנח, ללא אפשרות להחייאה.