פטנטים

בריטניה ממשיכה לצעוד לעוד PPHים

בכנס של ה- CIPA (ארגון עורכי הפטנטים של בריטניה) הודיע המנהל של משרד הפטנטים הבריטי כי בכוונת בריטניה להמשיך ולחתום על הסכמי PPH עם מדינות נוספות, וכי היא נמצאת במגעים עם אוסטרליה וקנדה לחתימה על הסכמים כאלה.

דומה כי אמנות PPH הן העתיד של שיתוף הפעולה בין מדינות בתחום הבחינה.

יודגש, כי מרבית הדוברים בקהל סברו כי הדרך הנכונה לקדם שיתוף פעולה בין מדינות היא באמצעות חיזוק ומתן "שיניים" להליך הבחינה במסגרת אמנת ה-PCT, אך דומה כי המדינות סוברות אחרת.

אמנות PPH הן אמנות המאפשרות לבקש לזרז פטנט במדינה אחת על סמך פטנט אשר התקבל במדינה אחרת, תוך שלנגד עיני הבוחן עומדים ממצאי הבוחן במדינה האחרת.