פטנטים

גידול משמעותי בכמות הבקשות הבינלאומיות המוגשות במדינות מתפתחות

מדינות מתפתחות עושות שימוש נרחב מאי פעם במערכת הפטנטים הבינלאומית. ב-5 השנים האחרונות, עלו מספר הבקשות הבינלאומיות אשר הוגשו ב- 700%, מ- 680 בקשות ב- 1997 ל- 5,359 בקשות ב- 2002.

כחצי מן הבקשות הוגשו בהודות, 20% במקסיקו ובסינגפור, ו- 10% מן הבקשות הוגשו בקוריאה. 115,000 בקשות בינלאומיות הוגשו במסגרת הסכם ה-PCT בשנת 2002. נתון זה מייצג עליה של 10% במספר הבקשות.

39.1% מהבקשות הבינלאומיות הוגשו בארה"ב. אחריה צועדות גרמניה (13.4%), יפן (11.9%), אנגליה (5.5%) וצרפת (4.3%).