פטנטים

דרך יעילה ואטרקטיבית להשגת פטנט בסינגפור

החל משנה זו, ניתן לקבל בקשות בינלאומיות עם תאריך הגשה רשמי החל ב 1 ביולי 2004 בנוגע לכניסה לשלב לאומי בסינגפור לפי פרק 1 או פרק 2 לאמנת ה Pct -.

בקשות בינלאומיות עם תאריך הגשה רשמי החל מ 1 ביולי 2004, יכולות להסתמך על דו"ח חיפוש בינלאומי על פטנטביליות כבסיס לקבלת הפטנט. לאור האמור לא יהיה נחוץ יותר להגיש בקשה לבחינה לבקשות לפי פרק 1 כפי שנדרש עד כה בהתאם לחוק הישן. עובדה זו תקל ותוזיל את ההליך לקבלה בסינגפור.