פטנטים

האיחוד האירופי תובע שמונה מדינות

שמונה מדינות החברות באיחוד האירופי נתבעות כעת על ידי האיחוד האירופי בשל אי יישום של דירקטיבת האיחוד לעניין הגנה על המצאות בתחום הביוטכנולוגיה.

המועצה האירופית (The European Commision) הודיעה, לאחרונה, כי הינה תובעת את אוסטריה, בלגיה, צרפת, גרמניה, איטליה, לוקסמבורג, הולנד, ושבדיה, בבית הדין האירופי לצדק בגין אי יישום הדירקטיבה האמורה בחקיקה הפנימית שלהן.

תביעה זו באה לאחר שהמדינות האמורות הוזהרו כבר בנובמבר 2002 על ידי המועצה האירופית.

המחלוקת העיקרית מסביב לדירקטיבה האמורה נוגעת לעובדה כי הדירקטיבה מאפשרת רישום פטנטים על גנים של בני אדם, נושא שעורר תגובה עזה (בייחוד במדינות קאתוליות).

תביעה זו הינה צעד נוסף במגמה ליצור דין דומה ככל האפשר בכל מדינות אירופה.