פטנטים

האם סריקת פטנטים תהפוך בעתיד לחובה?

לפני זמן קצר, פרסם היועץ המשפטי של רשם הפטנטים האמריקאי (ה-USPTO) סטטיסטיקות מעניינות ביותר, לפיהן צנח אחוז בקשות הפטנט האמריקאיות אשר הפכו לפטנטים רשומים מ- 80% בשנת 1999-2000 ועד 60% בשנת 2008. לפי שיטת ספירה אחרת (הסופרת בקשות שבהן הוגשה בקשה להמשך בחינה גם כבקשות שנזנחו) הצניחה היא מכ-72% בשנת 1999 ועד 45% (!!) בשנת 2008.

נתון זה מדהים עוד יותר בהתחשב בכך שמשנת 1996 צמחה כמות בקשות ההמשך והבקשות להמשך בחינה מכ-30,000 בקשות בשנה ועד כ-120,000 בקשות בשנת 2007. כלומר, הירידה באחוזי הפטנטים המאושרים היא למרות מלחמה שערה שמשיבים בעלי בקשות הפטנט.

יש להניח שלאור פסק הדין בעניין KSR המקנה לבוחני הפטנטים שיקול דעת רחב בדחיית בקשות פטנט ולאור ההחלטה הצפוייה בעניין Bilski הצפויה להצר את כמות הבקשות המאושרות בתחום התוכנה אנו נמשיך לראות ירידה בכמות הפטנטים המאושרים בארה"ב. באירופה, יש לציין, הייתה הבחינה קשה מזה שנים ארוכות.

מגמה זו היא תוצאה של לחץ רב שמופעל על משרד הפטנטים האמריקאי בטענה של "יותר מדי פטנטים רעים". עם זאת, מבחינת ההיסטוריה, אחוז ההענקה של פטנטים תמיד עלה וירד עם השנים, אך אחוז הענקה כל כך נמוך לא נראה משנות השבעים המוקדמות לפחות.

מגמה מעניינת נוספת היא העלייה בזמן ההמתנה הממוצע עד הענקת הפטנט מכ-19 חודשים בשנת 1995 לכ-33 חודשים בשנת 2007.

בגילוי דעת אשר פרסם לאחרונה היועץ המשפטי של ה-USPTO, הוא עומד על האפשרות שמבקשי פטנטים יחוייבו לערוך סריקת פטנטים לפני הגשת בקשה לפטנט. כיום, ישנו כלל מפורש (MPEP 410) הקובע כי על מבקש הפטנט אין חובה לערוך חיפוש מקדים. אך לאור המגמה לדרוש מן המבקשים יותר על מנת לשפר את שיטת הפטנטים, וכן לאור העובדה שבעת שהחוק חוקק הפטנטים בארה"ב לא היו ממוחשבים כמו היום, ייתכן ויש מקום, כיום, להטיל על המבקש נטל שכזה.

כבר היום, ישנן התבטאויות של ה-USPTO לפיהן הגשת בקשות המשך כדי להחזיק בקשה "בחיים" אינה לגיטימית, וכן כי על המבקש חובה להסביר Prior art אותו הוא מגיש.

הערות AZF: מגמת ה-USPTO תחת מנהלו John Dudas היא להטיל עוד ועוד נטל ודרישות על מבקשי הפטנטים ולצמצם עוד ועוד את היקף הפטנטים ואת אחוז ההענקה שלהם. במקביל, נוקטים Dudas וחבר מרעיו במדיניות רשלנית במקרה הטוב או אף מכוונת במקרה הרע, של השהיית זמן הבחינה בנסיבות מסוימות, על מנת לעודד מבקשים שלא להגיש בקשות פטנט.

בנסיבות אלה, הפכה ההתנהלות מול ה-USPTO לאמנות של ממש, וניתן היום לומר בנקל שבעוד שבעבר היה קל מאוד לקבל פטנטים בארה"ב, היום הפכה המלאכה של התמודדות עם משרד הפטנטים האמריקאי לקשה לא פחות אם לא יותר מההתמודדות עם המשרד האירופאי.

למרבה המזל, עד כה בלמו בתי המשפט בארה"ב את רעיונותיו הקיצוניים במיוחד של Dudas ולכן יש להניח כי גם רעיון זה של להטיל נטל של ביצוע סריקת פטנטים על המבקש, מקום בו המבקש משלם ל-USPTO על ביצוע בדיקה זו, לא יעמוד במבחן בית המשפט.